Μαρτυρία του Αγίου Σεβαστιανού – Ωνόρε Ντωμιέ

Μαρτυρία του Αγίου Σεβαστιανού – Ωνόρε Ντωμιέ

Η αριστουργηματική απεικόνιση του μαρτυρίου του Αγίου Σεβαστιανού από τον Honore Daumier μας ταξιδεύει στην εποχή της αρχαίας Ρώμης. Μέσα από το έργο αναδεικνύεται η αίσθηση της θρησκευτικής πίστης και του ηρωισμοώδους θάνατου του αγίου.