Ζαχαρίας – Ορέστης Πίπιν

Ζαχαρίας – Ορέστης Πίπιν

Ο Ζαχαρίας – Ήρως Πίπιν ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς ζωγράφους του 20ου αιώνα. Η έρευνά μας αναδεικνϋπ αξεποιούς πτυχές της ζωής και του έργου του.